ฮิโระชิมะ → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
15:49 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:11 - 20:48
  4h 37min JPY 17,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  17:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:48
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  16:11 - 21:04
  4h 53min JPY 16,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  17:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  16:06 - 21:04
  4h 58min JPY 16,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  17:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  16:22 - 21:19
  4h 57min JPY 15,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  17:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  18:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  20:50
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:19
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  15:49 - 23:37
  7h 48min JPY 186,410
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  15:49
  23:37
zoom bar parts