ฮิโระชิมะ → ทตโตริ

ออกเดินทางเวลา
13:23 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  13:57 - 17:22
  3h 25min JPY 10,410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:53
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  姫路城口(北口)
  14:53
  14:57
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  15:10
  17:17
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  17:17
  17:22
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
 2. 2
  13:50 - 17:22
  3h 32min JPY 10,410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:57
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  姫路城口(北口)
  14:57
  15:01
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  15:10
  17:17
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  17:17
  17:22
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
 3. 3
  14:57 - 17:52
  2h 55min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  15:53
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  17:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 4. 4
  14:42 - 17:52
  3h 10min JPY 9,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:42
  15:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:34
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  17:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 5. 5
  13:23 - 17:33
  4h 10min JPY 83,400
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  13:23
  17:33
zoom bar parts