ฮิโระชิมะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
09:41 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:28 - 16:56
  6h 28min JPY 58,840 IC JPY 58,841 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:28
  11:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  11:46
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  14:10
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:03
  15:08
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  15:15
  16:23
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  16:23
  16:56
 2. 2
  10:17 - 16:56
  6h 39min JPY 58,840 IC JPY 58,841 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  11:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  11:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  14:10
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:03
  15:08
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  15:15
  16:23
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  16:23
  16:56
 3. 3
  09:42 - 17:43
  8h 1min JPY 26,280 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  13:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  17:08
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  17:08
  17:43
 4. 4
  09:57 - 17:46
  7h 49min JPY 22,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  13:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  14:08
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  15:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:51
  15:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  16:05
  17:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  17:13
  17:46
 5. 5
  09:41 - 22:55
  13h 14min JPY 305,310
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  09:41
  22:55
zoom bar parts