ฮิโระชิมะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
11:48 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:22 - 20:17
  7h 55min JPY 23,690 IC JPY 23,684 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  16:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:52
  จูนิไดระทางเข้า
  十二平入口
  ป้ายรถบัส
  18:52
  20:17
 2. 2
  12:22 - 20:19
  7h 57min JPY 23,690 IC JPY 23,684 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  16:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  20:19
 3. 3
  11:57 - 20:19
  8h 22min JPY 22,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  17:08
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  18:15
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  18:15
  18:17
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:27
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  20:19
 4. 4
  11:57 - 20:19
  8h 22min JPY 22,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  17:08
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  18:15
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  18:15
  18:20
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  20:19
 5. 5
  11:48 - 22:12
  10h 24min JPY 239,780
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  11:48
  22:12
zoom bar parts