ฮิโระชิมะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
14:52 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:22 - 19:54
  4h 32min JPY 14,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  16:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  17:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 2. 2
  15:11 - 19:54
  4h 43min JPY 14,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:59
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 3. 3
  14:57 - 19:54
  4h 57min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:59
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 4. 4
  15:42 - 21:01
  5h 19min JPY 12,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:47
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  19:33
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  19:33
  21:01
 5. 5
  14:52 - 20:52
  6h 0min JPY 142,790
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  14:52
  20:52
zoom bar parts