ฮิโระชิมะ → คัตสึด้ง สาขาโฮเซนจิโยโกโจ

ออกเดินทางเวลา
10:53 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  11:22 - 14:57
  3h 35min JPY 9,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  14:43
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  14:43
  14:47
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:50
  14:56
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  14:56
  14:57
 2. 2
  12:10 - 15:52
  3h 42min JPY 4,000 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  12:10
  12:15
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:15
  15:36
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:52
 3. 3
  11:00 - 15:52
  4h 52min JPY 4,340 IC JPY 4,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:02
  ชินฮาคุชิมะ
  新白島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  11:16
  เก็นโจมะเอะ (จังหวัดฮิโรชิม่า)
  県庁前(広島県)
  สถานี
  西1口
  11:16
  11:20
  ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
  広島バスセンター
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:30
  15:36
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:52
 4. 4
  12:10 - 16:07
  3h 57min JPY 4,210 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  12:10
  12:15
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:15
  15:36
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:00
  16:06
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  16:06
  16:07
 5. 5
  10:53 - 13:27
  2h 34min JPY 50,560
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  10:53
  13:27
zoom bar parts