ฮิโระชิมะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
15:05 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:22 - 17:04
  1h 42min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  16:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  16:59
  17:04
 2. 2
  15:11 - 17:17
  2h 6min JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  17:14
  17:17
 3. 3
  15:42 - 17:27
  1h 45min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  17:22
  17:27
 4. 4
  16:01 - 17:43
  1h 42min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  17:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  17:38
  17:43
 5. 5
  15:05 - 19:28
  4h 23min JPY 102,310
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  15:05
  19:28
zoom bar parts