ฮิโระชิมะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
17:37 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  17:57 - 21:39
  3h 42min JPY 11,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:53
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:15
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  19:29
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  19:29
  19:37
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:45
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  20:45
  20:49
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  21:02
  21:17
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  21:17
  21:39
 2. 2
  17:57 - 21:39
  3h 42min JPY 11,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:53
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:15
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:32
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  19:32
  19:40
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:45
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  20:45
  20:49
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  21:02
  21:17
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  21:17
  21:39
 3. 3
  17:50 - 21:39
  3h 49min JPY 11,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:58
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:15
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:32
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  19:32
  19:40
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:45
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  20:45
  20:49
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  21:02
  21:17
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  21:17
  21:39
 4. 4
  17:42 - 21:39
  3h 57min JPY 11,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  18:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  19:15
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  19:29
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  19:29
  19:37
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:45
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  20:45
  20:49
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  21:02
  21:17
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  21:17
  21:39
 5. 5
  17:37 - 21:04
  3h 27min JPY 82,180
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  17:37
  21:04
zoom bar parts