ฮิโระชิมะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
12:20 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:42 - 17:17
  4h 35min JPY 13,410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  14:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  17:17
 2. 2
  13:42 - 17:44
  4h 2min JPY 13,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 3. 3
  13:12 - 17:44
  4h 32min JPY 13,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  12:20 - 18:12
  5h 52min JPY 168,170
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  12:20
  18:12
zoom bar parts