ฮิโระชิมะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
16:33 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  18:22 - 02:32
  8h 10min JPY 10,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  18:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  21:37
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  22:55
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  22:55
  02:32
 2. 2
  17:22 - 02:32
  9h 10min JPY 10,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  17:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  17:57
  18:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  18:20
  20:48
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  20:48
  20:54
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  22:55
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  22:55
  02:32
 3. 3
  16:56 - 02:32
  9h 36min JPY 10,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  18:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  21:37
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  22:55
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  22:55
  02:32
 4. 4
  16:42 - 02:32
  9h 50min JPY 10,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  17:22
  17:30
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  18:20
  20:48
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  20:48
  20:54
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  22:55
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  22:55
  02:32
 5. 5
  16:33 - 21:21
  4h 48min JPY 101,510
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  16:33
  21:21
zoom bar parts