โกเทมบะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
16:23 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:09 - 21:44
  4h 35min JPY 6,940 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  18:01
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  19:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  20:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 2. 2
  17:09 - 22:18
  5h 9min JPY 9,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  18:01
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  19:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  20:56
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  22:18
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  22:18
  22:18
 3. 3
  17:42 - 23:01
  5h 19min JPY 10,340 IC JPY 10,336 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  18:15
  มัตสึดะ
  松田
  สถานี
  南口
  18:15
  18:21
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  19:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  20:31
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  22:17
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 4. 4
  17:09 - 23:01
  5h 52min JPY 10,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  18:01
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  19:57
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  22:17
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 5. 5
  16:23 - 20:23
  4h 0min JPY 114,790
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  16:23
  20:23
zoom bar parts