โกเทมบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
11:50 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  12:56 - 17:26
  4h 30min JPY 10,910 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:28
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  14:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  17:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  17:05
  17:13
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  17:15
  17:23
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:26
 2. 2
  12:48 - 17:26
  4h 38min JPY 15,850 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มัตสึดะ
  松田
  สถานี
  14:27
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  15:11
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  17:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  17:05
  17:13
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  17:15
  17:23
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:26
 3. 3
  12:27 - 17:26
  4h 59min JPY 8,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:22
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  14:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  17:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  17:05
  17:13
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  17:15
  17:23
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:26
 4. 4
  12:27 - 17:28
  5h 1min JPY 8,570 IC JPY 8,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:22
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  14:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  17:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  17:05
  17:15
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:21
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  17:21
  17:28
 5. 5
  11:50 - 16:54
  5h 4min JPY 107,200
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  11:50
  16:54
zoom bar parts