โกเทมบะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
18:59 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:33 - 23:13
  3h 40min JPY 10,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  23:01
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:01
  23:13
 2. 2
  19:05 - 23:53
  4h 48min JPY 8,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:57
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  21:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 3. 3
  19:05 - 23:53
  4h 48min JPY 8,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:57
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  21:44
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 4. 4
  18:59 - 22:12
  3h 13min JPY 73,350
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  18:59
  22:12
zoom bar parts