โกเทมบะ → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
00:39 04/24, 2021
cancel
  1. 1
    05:36 - 07:37
    2h 1min JPY 4,210 IC JPY 4,209 ต่อรถ 3 ครั้ง
    cancel cancel
    โกเทมบะ
    御殿場
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    05:36
    06:05
    มัตสึดะ
    松田
    สถานี
    南口
    06:05
    06:11
    ชินมัตสึดะ
    新松田
    สถานี
    北口
    timetable ตารางเวลา
    06:15
    06:25
    โอดาวาระ
    小田原
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    06:33
    07:06
    โตเกียว
    東京
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    07:18
    07:35
    อิเคะบุคุโระ
    池袋
    สถานี
    22番口
    07:35
    07:37
  2. 2
    05:32 - 07:46
    2h 14min JPY 2,010 IC JPY 2,004 ต่อรถ 2 ครั้ง
    cancel cancel
    โกเทมบะ
    御殿場
    สถานี
    乙女口
    05:32
    05:35
    สถานีโกเทมบะ
    御殿場駅〔箱根乙女口〕
    ป้ายรถบัส
    05:35
    07:15
    池尻大橋(バス)
    ป้ายรถบัส
    07:15
    07:21
    อิเกะจิริโอฮาชิ
    池尻大橋
    สถานี
    北口
    timetable ตารางเวลา
    07:21
    07:23
    ชิบูย่า
    渋谷
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    07:28
    07:42
    อิเคะบุคุโระ
    池袋
    สถานี
    東口
    07:42
    07:46
  3. 3
    05:36 - 07:58
    2h 22min JPY 1,460 IC JPY 1,453 ต่อรถ 3 ครั้ง
    cancel cancel
    โกเทมบะ
    御殿場
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    05:36
    06:05
    มัตสึดะ
    松田
    สถานี
    南口
    06:05
    06:11
    ชินมัตสึดะ
    新松田
    สถานี
    北口
    timetable ตารางเวลา
    06:17
    07:11
    ชินยูริงาโอกะ
    新百合ヶ丘
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    07:15
    07:38
    ชินจูกุ
    新宿
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    07:45
    07:54
    อิเคะบุคุโระ
    池袋
    สถานี
    東口
    07:54
    07:58
  4. 4
    05:36 - 08:03
    2h 27min JPY 1,460 IC JPY 1,453 ต่อรถ 2 ครั้ง
    cancel cancel
    โกเทมบะ
    御殿場
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    05:36
    06:05
    มัตสึดะ
    松田
    สถานี
    南口
    06:05
    06:11
    ชินมัตสึดะ
    新松田
    สถานี
    北口
    timetable ตารางเวลา
    06:17
    07:45
    ชินจูกุ
    新宿
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    07:53
    07:59
    อิเคะบุคุโระ
    池袋
    สถานี
    東口
    07:59
    08:03
  5. 5
    00:39 - 02:02
    1h 23min JPY 40,090
    cancel cancel
    โกเทมบะ
    御殿場
    00:39
    02:02
zoom bar parts