โกเทมบะ → คัตสึด้ง สาขาโฮเซนจิโยโกโจ

ออกเดินทางเวลา
23:39 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:27 - 12:01
  5h 34min JPY 35,400 IC JPY 35,400 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  乙女口
  06:27
  06:30
  สถานีโกเทมบะ
  御殿場駅〔箱根乙女口〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  08:47
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  08:47
  08:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:45
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  10:50
  10:53
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:45
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:01
 2. 2
  06:27 - 12:01
  5h 34min JPY 35,610 IC JPY 35,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  乙女口
  06:27
  06:30
  สถานีโกเทมบะ
  御殿場駅〔箱根乙女口〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  08:47
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  08:47
  08:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:45
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  10:50
  10:53
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:45
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  11:45
  11:49
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:55
  12:00
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:01
 3. 3
  07:08 - 12:36
  5h 28min JPY 35,240 IC JPY 35,234 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  07:59
  โคสุ
  国府津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  08:54
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:32
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:32
  09:34
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:35
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  11:40
  11:43
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:36
 4. 4
  05:26 - 14:21
  8h 55min JPY 17,370 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:57
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:54
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:37
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  09:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  09:30
  09:40
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  09:40
  14:07
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  14:07
  14:11
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:15
  14:20
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:21
 5. 5
  23:39 - 07:21
  7h 42min JPY 245,870
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  23:39
  07:21
zoom bar parts