โกเทมบะ → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
12:04 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:56 - 16:30
  3h 34min JPY 11,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:28
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:14
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  16:14
  16:30
 2. 2
  12:56 - 16:35
  3h 39min JPY 11,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:28
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:19
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  16:19
  16:25
  รันเด็นซากะ
  嵐電嵯峨
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:28
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  16:28
  16:35
 3. 3
  12:56 - 16:38
  3h 42min JPY 11,560 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:28
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  15:37
  15:45
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  15:50
  16:37
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  16:37
  16:38
 4. 4
  12:56 - 16:44
  3h 48min JPY 11,560 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:28
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  15:37
  15:45
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  16:00
  16:43
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  16:43
  16:44
 5. 5
  12:04 - 16:43
  4h 39min JPY 116,360
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  12:04
  16:43
zoom bar parts