โกเทมบะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
19:22 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:33 - 00:38
  5h 5min JPY 12,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  22:07
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  23:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  23:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  23:38
  00:38
 2. 2
  19:33 - 01:01
  5h 28min JPY 12,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  23:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  23:54
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:55
  00:01
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  00:01
  01:01
 3. 3
  19:33 - 01:08
  5h 35min JPY 12,830 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  23:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  23:49
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  23:49
  23:56
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:00
  00:13
  นิชิโนมิยะคิทากุจิ
  西宮北口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:20
  00:28
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  00:28
  01:08
 4. 4
  19:33 - 01:12
  5h 39min JPY 12,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  23:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  23:54
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:55
  00:14
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:26
  00:32
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  00:32
  01:12
 5. 5
  19:22 - 00:07
  4h 45min JPY 140,440
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  19:22
  00:07
zoom bar parts