โกเทมบะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
03:38 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:35 - 11:48
  5h 13min JPY 14,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  07:19
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  07:48
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  11:32
  11:48
 2. 2
  06:07 - 11:48
  5h 41min JPY 13,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  07:46
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  11:32
  11:48
 3. 3
  05:26 - 11:49
  6h 23min JPY 13,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:57
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:54
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  09:34
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:27
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:27
  11:49
 4. 4
  06:07 - 12:18
  6h 11min JPY 13,420 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  07:46
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:27
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:27
  11:30
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:08
  12:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:18
 5. 5
  03:38 - 09:15
  5h 37min JPY 178,720
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  03:38
  09:15
zoom bar parts