คารุอิซาวะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
22:31 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:43 - 10:45
  4h 2min JPY 11,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:49
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  10:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  10:10
  10:15
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  10:33
  10:45
 2. 2
  06:43 - 10:50
  4h 7min JPY 11,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:49
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  10:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  10:35
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  10:35
  10:50
 3. 3
  06:34 - 10:50
  4h 16min JPY 14,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  10:06
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:35
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  10:35
  10:50
 4. 4
  06:34 - 11:07
  4h 33min JPY 15,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  10:18
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  10:18
  10:22
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  10:50
  11:01
  ราระปากุ
  ららパーク
  ป้ายรถบัส
  11:01
  11:07
 5. 5
  22:31 - 03:24
  4h 53min JPY 210,570
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  22:31
  03:24
zoom bar parts