คารุอิซาวะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
23:47 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  07:35 - 09:01
  1h 26min JPY 5,290 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  08:30
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:01
  09:01
 2. 2
  06:18 - 09:01
  2h 43min JPY 4,850 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  07:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  08:30
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:01
  09:01
 3. 3
  07:42 - 11:13
  3h 31min JPY 3,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:42
  08:06
  โคโมโร
  小諸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  09:19
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  10:08
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:13
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  11:13
  11:13
 4. 4
  06:18 - 11:13
  4h 55min JPY 3,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  07:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  08:57
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:13
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  11:13
  11:13
 5. 5
  23:47 - 01:52
  2h 5min JPY 64,180
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  23:47
  01:52
zoom bar parts