คารุอิซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
11:14 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:40 - 12:06
  26min JPY 2,640 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:54
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  11:54
  12:06
 2. 2
  11:46 - 12:43
  57min JPY 890 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  12:31
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:31
  12:43
 3. 3
  11:14 - 12:11
  57min JPY 15,070
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  11:14
  12:11
zoom bar parts