คารุอิซาวะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
14:43 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:59 - 20:31
  5h 32min JPY 7,750 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:46
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:12
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  16:48
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  16:57
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  15:23 - 21:34
  6h 11min JPY 6,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  15:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  19:16
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  19:16
  19:19
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:28
  19:32
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 3. 3
  15:08 - 21:34
  6h 26min JPY 4,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  16:13
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  19:11
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  南口
  19:11
  19:14
  ริวโอสถานี(ไค)
  竜王駅(甲斐市)
  ป้ายรถบัส
  19:22
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 4. 4
  15:08 - 21:34
  6h 26min JPY 4,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  16:13
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  19:16
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:16
  19:21
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 5. 5
  14:43 - 17:12
  2h 29min JPY 39,750
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  14:43
  17:12
zoom bar parts