Karuizawa → GU AEON MALL Tottori Kita

ออกเดินทางเวลา
22:25 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 39,000 IC JPY 38,992 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:34
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:03
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:34
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  08:34
  08:36
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 2. 2
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 38,800 IC JPY 38,792 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:38
  08:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 3. 3
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 39,010 IC JPY 39,002 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  07:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:29
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:29
  08:31
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 4. 4
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 39,210 IC JPY 39,202 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  07:58
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  08:28
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  08:28
  08:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 5. 5
  22:25 - 06:13
  7h 48min JPY 298,170
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  22:25
  06:13
zoom bar parts