คารุอิซาวะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
01:09 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  07:42 - 13:16
  5h 34min JPY 17,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:42
  08:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  10:45
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:45
  10:59
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:18 - 13:16
  6h 58min JPY 10,670 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  07:39
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  10:53
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:53
  11:05
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 3. 3
  08:56 - 14:16
  5h 20min JPY 17,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:56
  10:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:56
  12:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  13:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:16
 4. 4
  06:18 - 14:16
  7h 58min JPY 10,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  07:39
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  10:53
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:53
  11:04
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  12:38
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  13:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:16
 5. 5
  01:09 - 06:52
  5h 43min JPY 161,600
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  01:09
  06:52
zoom bar parts