คารุอิซาวะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
08:13 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  08:15 - 13:48
  5h 33min JPY 19,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:48
 2. 2
  08:15 - 13:48
  5h 33min JPY 19,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 3. 3
  08:15 - 14:18
  6h 3min JPY 19,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 4. 4
  08:15 - 14:45
  6h 30min JPY 19,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:31
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  12:31
  12:38
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  13:49
  13:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:58
  14:41
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:45
 5. 5
  08:13 - 14:52
  6h 39min JPY 212,480
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  08:13
  14:52
zoom bar parts