คุมาโมโตะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
23:54 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  07:46 - 14:17
  6h 31min JPY 61,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  08:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  08:33
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 2. 2
  05:47 - 14:17
  8h 30min JPY 63,490 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:47
  06:41
  โอมูตะ
  大牟田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  08:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 3. 3
  05:34 - 14:17
  8h 43min JPY 63,620 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:59
  มูซาชิสูกะ
  武蔵塚
  สถานี
  05:59
  06:05
  มูซาชิกาโอกะ
  武蔵ヶ丘〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  06:07
  07:36
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  07:36
  07:51
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 4. 4
  05:31 - 14:17
  8h 46min JPY 63,490 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  06:19
  โอมูตะ
  大牟田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:55
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  08:08
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 5. 5
  23:54 - 20:49
  20h 55min JPY 584,370
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  23:54
  20:49
zoom bar parts