คุมาโมโตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
12:23 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  13:22 - 20:13
  6h 51min JPY 24,170 IC JPY 24,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:46
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:46
  19:56
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:06
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  20:06
  20:13
 2. 2
  13:22 - 20:38
  7h 16min JPY 23,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:18
  20:26
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  20:30
  20:34
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:34
  20:38
 3. 3
  13:22 - 20:44
  7h 22min JPY 23,210 IC JPY 23,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:18
  20:24
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:38
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  20:38
  20:44
 4. 4
  16:02 - 21:09
  5h 7min JPY 43,230 IC JPY 43,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  16:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:05
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:20
  20:00
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:00
  20:11
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:40
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:40
  20:50
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:02
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  21:02
  21:09
 5. 5
  12:23 - 00:32
  12h 9min JPY 353,980
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  12:23
  00:32
zoom bar parts