คุมาโมโตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
08:50 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  09:33 - 15:52
  6h 19min JPY 52,620 IC JPY 52,612 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  12:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:50
  13:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  13:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  15:40
  15:52
 2. 2
  08:56 - 15:52
  6h 56min JPY 48,460 IC JPY 48,452 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  08:56
  09:01
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:01
  10:03
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:03
  10:06
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:20
  12:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  15:40
  15:52
 3. 3
  08:56 - 15:52
  6h 56min JPY 48,660 IC JPY 48,652 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  08:56
  09:01
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:01
  10:03
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:03
  10:06
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:20
  12:30
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  13:01
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  15:40
  15:52
 4. 4
  08:56 - 16:03
  7h 7min JPY 48,660 IC JPY 48,652 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  08:56
  09:01
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:01
  10:03
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:03
  10:06
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:20
  12:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  お城口
  15:40
  15:44
  อุเอดะเอกิมาเอะ
  上田駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:00
  16:03
  อาริโออุเอดะมาเอะ
  アリオ上田前
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:03
 5. 5
  08:50 - 22:04
  13h 14min JPY 377,130
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  08:50
  22:04
zoom bar parts