คุมาโมโตะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
17:32 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  17:34 - 23:09
  5h 35min JPY 20,990 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  22:46
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  22:46
  23:09
 2. 2
  17:34 - 23:12
  5h 38min JPY 21,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  22:46
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:08
  23:11
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  23:11
  23:12
 3. 3
  17:34 - 23:20
  5h 46min JPY 21,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  22:46
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:12
  23:15
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  23:15
  23:20
 4. 4
  18:49 - 00:14
  5h 25min JPY 21,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:49
  21:47
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:41
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:51
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  23:51
  00:14
 5. 5
  17:32 - 04:13
  10h 41min JPY 243,080
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  17:32
  04:13
zoom bar parts