คุมาโมโตะ → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
06:28 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:37 - 10:50
  4h 13min JPY 19,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  07:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:39
  10:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:22
  10:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  10:30
  10:46
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:50
 2. 2
  06:37 - 10:52
  4h 15min JPY 19,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  07:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:39
  10:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:22
  10:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  10:34
  10:48
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:48
  10:52
 3. 3
  07:46 - 11:35
  3h 49min JPY 19,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  10:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:54
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  11:09
  11:17
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  11:17
  11:31
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:31
  11:35
 4. 4
  07:22 - 11:50
  4h 28min JPY 31,210 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  07:30
  ชินซูอิเซ็นจี
  新水前寺
  สถานี
  北口
  07:30
  07:33
  สูอิเซ็นจีสถานีโดริ
  水前寺駅通り
  ป้ายรถบัส
  07:37
  08:18
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:18
  08:21
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  10:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:20
  10:26
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:30
  11:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  11:30
  11:46
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:50
 5. 5
  06:28 - 15:19
  8h 51min JPY 200,640
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  06:28
  15:19
zoom bar parts