คุมาโมโตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
08:34 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  08:37 - 13:48
  5h 11min JPY 19,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  09:25
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:48
 2. 2
  08:34 - 13:48
  5h 14min JPY 19,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 3. 3
  08:34 - 14:18
  5h 44min JPY 19,670 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 4. 4
  08:34 - 14:18
  5h 44min JPY 20,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  12:11
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  13:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  14:02
  14:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 5. 5
  08:34 - 18:06
  9h 32min JPY 219,990
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  08:34
  18:06
zoom bar parts