คุมาโมโตะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
19:33 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  21:10 - 08:51
  11h 41min JPY 15,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  22:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  22:06
  22:11
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:35
  05:50
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:59
  โมโทมาจิ (JR)
  元町〔JR〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  06:01
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  06:01
  06:05
  ชินกิบัสสันโนมิยะสถานีรถโดยสาร
  神姫バス三ノ宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:25
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 2. 2
  21:10 - 08:51
  11h 41min JPY 15,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  22:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  22:06
  22:11
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:35
  05:50
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:59
  โมโทมาจิ (JR)
  元町〔JR〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  06:01
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  中央口(西)
  06:01
  06:06
  สันโนมิยะ(ฮินาเสะตึออาคารมาเอะ)
  三宮〔日生ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 3. 3
  21:10 - 08:51
  11h 41min JPY 15,810 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  22:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  22:06
  22:11
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:35
  05:50
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:59
  โมโทมาจิ (JR)
  元町〔JR〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:44
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  06:44
  06:52
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 4. 4
  20:11 - 10:15
  14h 4min JPY 19,180 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  21:02
  กินสูอิ
  銀水
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  21:46
  โทสุ
  鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  筑紫口
  22:20
  22:28
  ฮาคาตะสถานีชิคุชิกุจิ
  博多駅筑紫口
  ป้ายรถบัส
  23:00
  06:40
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  06:40
  06:49
  โมโทมาจิ (JR)
  元町〔JR〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:19
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  07:19
  07:27
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  07:45
  09:02
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:06
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  09:28
  09:53
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  09:53
  10:15
 5. 5
  19:33 - 03:18
  7h 45min JPY 181,360
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  19:33
  03:18
zoom bar parts