คานาซาวะ → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
20:36 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  21:00 - 21:19
  19min JPY 3,390 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:19
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  20:40 - 21:37
  57min JPY 1,240 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  21:37
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  21:35 - 21:57
  22min JPY 2,860 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  21:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  21:26 - 22:23
  57min JPY 1,240 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  22:23
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  20:36 - 21:40
  1h 4min JPY 25,850
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  20:36
  21:40
zoom bar parts