คานาซาวะ → ทตโตริ

ออกเดินทางเวลา
18:29 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  22:57 - 08:38
  9h 41min JPY 17,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  22:57
  23:00
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  23:00
  05:00
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  05:00
  05:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:52
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  06:46
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:07
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 2. 2
  21:07 - 08:38
  11h 31min JPY 17,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  21:07
  21:10
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  21:10
  05:18
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  05:18
  05:27
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 3. 3
  19:08 - 08:38
  13h 30min JPY 12,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  21:19
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  00:40
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 4. 4
  19:08 - 09:01
  13h 53min JPY 9,900 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  21:19
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  22:27
  โซโนเบะ
  園部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  23:37
  ฟุกุจิยามะ
  福知山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:12
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  豊岡(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  07:52
  ฮามะซากะ
  浜坂
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:01
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 5. 5
  18:29 - 23:58
  5h 29min JPY 149,240
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  18:29
  23:58
zoom bar parts