คานาซาวะ → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:04 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:55 - 21:34
  5h 39min JPY 24,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  18:02
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  15:55 - 21:34
  5h 39min JPY 24,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  18:02
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  16:47 - 22:36
  5h 49min JPY 24,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  18:54
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  22:36
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  16:50 - 22:40
  5h 50min JPY 18,370 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  19:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  22:40
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:04 - 23:37
  8h 33min JPY 286,450
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  15:04
  23:37
zoom bar parts