คานาซาวะ → มัตสึเอะ

ออกเดินทางเวลา
13:38 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  13:48 - 20:50
  7h 2min JPY 16,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  15:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  20:50
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
 2. 2
  14:48 - 21:38
  6h 50min JPY 15,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  16:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  18:22
  18:30
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  18:30
  21:36
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  21:36
  21:38
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
 3. 3
  14:20 - 22:09
  7h 49min JPY 12,760 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  17:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  17:00
  17:08
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  17:40
  22:07
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:07
  22:09
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
 4. 4
  13:48 - 22:09
  8h 21min JPY 12,200 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  15:09
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  17:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  17:22
  17:30
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  17:40
  22:07
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:07
  22:09
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
 5. 5
  13:38 - 20:04
  6h 26min JPY 208,090
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  13:38
  20:04
zoom bar parts