คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

ออกเดินทางเวลา
15:11 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:48 - 20:44
  4h 56min JPY 16,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  17:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:53
  18:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  20:21
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  20:44
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 2. 2
  15:19 - 20:54
  5h 35min JPY 16,840 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  17:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  20:54
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 3. 3
  15:19 - 20:54
  5h 35min JPY 16,500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  18:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  20:54
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 4. 4
  15:19 - 21:16
  5h 57min JPY 16,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  18:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  20:10
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  21:16
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 5. 5
  15:11 - 23:38
  8h 27min JPY 282,250
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  15:11
  23:38
zoom bar parts