Kanazawa → Yamagata

ออกเดินทางเวลา
16:42 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  16:51 - 21:57
  5h 6min JPY 16,830 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  19:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  21:57
  Yamagata
  山形
  สถานี
 2. 2
  16:48 - 21:57
  5h 9min JPY 22,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  18:54
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  21:57
  Yamagata
  山形
  สถานี
 3. 3
  17:56 - 22:46
  4h 50min JPY 23,110 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  20:00
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:05
  21:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  21:13
  21:20
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  21:35
  22:42
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  22:42
  22:46
  Yamagata
  山形
  สถานี
  東口
 4. 4
  16:42 - 23:05
  6h 23min JPY 179,870
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  16:42
  23:05
  Yamagata
  山形
zoom bar parts