Kanazawa → Sapporo(Hakodate Line)

ออกเดินทางเวลา
13:50 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  13:57 - 20:58
  7h 1min JPY 55,200 IC JPY 55,192 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  17:56
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:56
  17:58
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:58
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 2. 2
  15:31 - 21:19
  5h 48min JPY 69,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  金沢港口(西口)
  15:31
  15:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:35
  16:15
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:15
  16:19
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  21:19
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 3. 3
  13:54 - 21:32
  7h 38min JPY 57,080 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  15:14
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  17:27
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  17:27
  17:37
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:01
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:08
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  20:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:32
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 4. 4
  14:20 - 21:48
  7h 28min JPY 57,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  16:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  16:37
  16:45
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  G3のりば
  16:50
  17:45
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  17:45
  17:51
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  21:48
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 5. 5
  13:50 - 09:00
  19h 10min JPY 455,540
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  13:50
  09:00
zoom bar parts