Kanazawa → Kochi(Kochi)

ออกเดินทางเวลา
08:18 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  09:02 - 14:48
  5h 46min JPY 29,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  11:09
  11:17
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  G3のりば
  11:30
  12:25
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  12:25
  12:31
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  14:00
  14:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:20
  14:45
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:48
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 2. 2
  09:02 - 14:48
  5h 46min JPY 29,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  11:32
  11:40
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:40
  12:05
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:11
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  14:00
  14:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:20
  14:45
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:48
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 3. 3
  09:02 - 14:48
  5h 46min JPY 29,130 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  11:37
  11:47
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:03
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:19
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  14:00
  14:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:20
  14:45
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:48
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 4. 4
  09:02 - 15:39
  6h 37min JPY 15,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  12:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  15:39
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
 5. 5
  08:18 - 15:28
  7h 10min JPY 236,900
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  08:18
  15:28
  Kochi(Kochi)
  高知
zoom bar parts