คานาซาวะ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
17:47 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  17:54 - 22:39
  4h 45min JPY 13,180 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  21:23
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  22:39
 2. 2
  17:54 - 23:10
  5h 16min JPY 12,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:34
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  22:04
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  23:10
 3. 3
  17:54 - 00:32
  6h 38min JPY 11,360 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  20:38
  20:46
  สถานีขนส่งทางด่วนสถานีโอซากะ JR
  大阪駅JR高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:00
  00:30
  สถานีขนส่งทางด่วนทาคามัตสึเอะกิ
  高松駅高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  00:30
  00:32
 4. 4
  17:47 - 23:44
  5h 57min JPY 192,880
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:47
  23:44
zoom bar parts