คานาซาว่า → เกียวโต

ออกเดินทางเวลา
08:57 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  09:02 - 11:09
  2h 7min JPY 6,490 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาว่า
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 2. 2
  09:54 - 12:09
  2h 15min JPY 6,490 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาว่า
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  12:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 3. 3
  09:30 - 13:58
  4h 28min JPY 4,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาว่า
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:02
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  12:04
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  13:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 4. 4
  08:57 - 12:15
  3h 18min JPY 104,470
  cancel cancel
  คานาซาว่า
  金沢
  08:57
  12:15
zoom bar parts