คานาซาวะ → เกียวโต

ออกเดินทางเวลา
05:52 01/27, 2021
cancel
 1. 1
  06:07 - 08:37
  2h 30min JPY 6,490 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 2. 2
  05:52 - 08:37
  2h 45min JPY 6,270 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:52
  06:23
  โคมัตสึ
  小松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  08:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 3. 3
  06:45 - 08:55
  2h 10min JPY 6,490 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 4. 4
  06:20 - 10:58
  4h 38min JPY 4,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:52
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  09:03
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 5. 5
  05:52 - 09:11
  3h 19min JPY 102,240
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  05:52
  09:11
zoom bar parts