คานาซาวะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
23:26 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  05:15 - 06:33
  1h 18min JPY 1,450 IC JPY 1,420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  06:11
  06:17
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  06:26
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  06:26
  06:33
 2. 2
  23:44 - 06:33
  6h 49min JPY 1,450 IC JPY 1,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  23:56
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  06:11
  06:17
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  06:26
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  06:26
  06:33
 3. 3
  05:15 - 06:39
  1h 24min JPY 1,450 IC JPY 1,420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  06:11
  06:17
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:33
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  06:33
  06:39
 4. 4
  23:26 - 00:24
  58min JPY 26,200
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  23:26
  00:24
zoom bar parts