คานาซาวะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
18:49 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  19:19 - 01:08
  5h 49min JPY 12,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:19
  20:25
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  21:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 2. 2
  19:03 - 01:08
  6h 5min JPY 12,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  21:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  กุนมะโซจะ
  群馬総社
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 3. 3
  19:03 - 01:08
  6h 5min JPY 12,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  21:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 4. 4
  20:18 - 03:40
  7h 22min JPY 12,220 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  22:33
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:52
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  23:52
  03:40
 5. 5
  18:49 - 23:21
  4h 32min JPY 127,140
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  18:49
  23:21
zoom bar parts