คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
23:56 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:00 - 07:34
  1h 34min JPY 10,230 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:05
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  07:22
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  07:22
  07:34
 2. 2
  06:13 - 08:06
  1h 53min JPY 9,700 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  07:54
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  07:54
  08:06
 3. 3
  04:54 - 08:06
  3h 12min JPY 9,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:54
  05:07
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  07:54
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  07:54
  08:06
 4. 4
  06:00 - 08:15
  2h 15min JPY 9,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:05
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  08:03
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  08:03
  08:15
 5. 5
  23:56 - 03:23
  3h 27min JPY 116,870
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  23:56
  03:23
zoom bar parts