Kanazawa → IKEA Harajuku

ออกเดินทางเวลา
01:42 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  06:01 - 09:08
  3h 7min JPY 7,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:34
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  08:55
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:05
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:05
  09:08
 2. 2
  06:01 - 09:10
  3h 9min JPY 14,380 IC JPY 14,379 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:32
  08:52
  นิจูบาชิมาเอะ
  二重橋前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:06
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  3番口
  09:06
  09:10
 3. 3
  06:01 - 09:11
  3h 10min JPY 13,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:57
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:08
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:08
  09:11
 4. 4
  06:01 - 09:14
  3h 13min JPY 14,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:11
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:11
  09:14
 5. 5
  01:42 - 07:30
  5h 48min JPY 187,900
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  01:42
  07:30
zoom bar parts