คานาซาวะ → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
12:56 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  13:20 - 16:25
  3h 5min JPY 6,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  15:48
  คาราซูม่าโอะอิเกะ
  烏丸御池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  15:59
  อุสุมาสะเท็นจินกาวะ
  太秦天神川
  สถานี
  3番口
  15:59
  16:04
  รันเด็นเท็นจินกาวะ
  嵐電天神川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:18
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  16:18
  16:25
 2. 2
  13:20 - 16:30
  3h 10min JPY 6,490 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:14
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  16:14
  16:30
 3. 3
  13:20 - 16:34
  3h 14min JPY 6,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:14
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  16:14
  16:23
  สูมีโนะคุระโจ
  角倉町
  ป้ายรถบัส
  16:30
  16:33
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  16:33
  16:34
 4. 4
  13:20 - 16:44
  3h 24min JPY 6,720 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  15:36
  15:42
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  16:00
  16:43
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  16:43
  16:44
 5. 5
  12:56 - 16:33
  3h 37min JPY 106,870
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  12:56
  16:33
zoom bar parts