คานาซาวะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
17:24 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:31 - 20:56
  3h 25min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  20:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  20:31
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  20:31
  20:34
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  20:35
  20:53
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:56
 2. 2
  17:31 - 20:56
  3h 25min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  20:09
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  20:31
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  20:31
  20:34
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  20:35
  20:53
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:56
 3. 3
  17:31 - 20:59
  3h 28min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  20:09
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:37
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  20:37
  20:40
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  20:40
  20:56
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  20:56
  20:59
 4. 4
  17:31 - 20:59
  3h 28min JPY 7,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  20:20
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:37
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  20:37
  20:40
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  20:40
  20:56
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  20:56
  20:59
 5. 5
  17:24 - 21:08
  3h 44min JPY 105,660
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:24
  21:08
zoom bar parts