คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
17:24 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:54 - 22:58
  5h 4min JPY 8,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  21:53
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  22:42
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  22:42
  22:58
 2. 2
  17:54 - 22:58
  5h 4min JPY 8,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  京橋(大阪府)
  สถานี
  21:07
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  22:42
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  22:42
  22:58
 3. 3
  17:54 - 22:58
  5h 4min JPY 8,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:34
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:10
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  22:42
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  22:42
  22:58
 4. 4
  17:54 - 22:58
  5h 4min JPY 8,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:05
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  22:10
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:23
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  22:42
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  22:42
  22:58
 5. 5
  17:24 - 21:56
  4h 32min JPY 150,010
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:24
  21:56
zoom bar parts